Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2017, gafignonislamicknowledge

 

ALLÁH, Islám, Korán

Ve jmenu ALLAHA, Milostiveho, Slitovneho.

BŮH, GOD, BOG, HOSPODIN, STVOŘITEL, ELOH, ELOHIM, ALLÁH = to vše jsou pojmenování pro Boha, který stvořil člověka, zemi, vesmír, zvířata, rostliny, vodu, vzduch, nerostné bohatství a mnoho dalšího. Je to Ten jediny, ktery ma pravo byt uctivan, protoze kvuli tomuto ucelu jsme my lide Bohem byli stvoreni.    

Proč jméno ALLÁH?
POZOR! Nejedná se o nějakého arabského Boha, jak si mnozí myslí.
V Arabském jazyce, stejně jako v angličtině, němčine a jiných jazycích je určitý člen. V Arabštině je tento člen "AL".
______________________________________________________________________
 Například tedy Al Gebra - kterou důvěrně známe už ze základní školy jako algebru, není nic jiného, než arabský název pro počítání s čísly.
______________________________________________________________________

"LAH" v Arabštině znamená BŮH.
Když to dáme dohromady: AL LAH = ALLAH = jeden jediný BŮH, ktery ma byt uctivan a vzyvan bez jakychkoliv
prostredniku a primluvcu

Je to BŮH, který posílal na zemi proroky a posly. Prvním poslem byl Adam a pak následovalo mnoho dalších (např. Noe, Abrahám, Izák, Ismael, Mojžíš, David, Jakub, Josef, Ježíš...Mír s nimi všemi. Posledním a konečným prorokem v této řadě byl prorok Mohammed (Mír s ním).

BŮH Všemohoucí dal prorokům a poslům písma - nejznámější je Tóra, Evangelium a Korán, ale bylo jich mnohem více. Každé písmo bylo určeno pro danou dobu a pro národ, jemuž mělo být písmo doručeno, s ohledem na duchovní úroveň a vyspělost lidí dané doby a daného národa. Korán tuto řadu písem uzavírá, neboť je to konečné kompletní poselství pro celý svět a po zbytek věků.
Islám znamená v českém překladu MÍR. A to skutečný mír mezi lidmi, ale i mír v duši a v srdci. ISLÁM v žádném připadě není násilné náboženství vyzývající k boji a terorismu, jak se nám při každé příležitosti snaží namluvit média všeho druhu.

Člověk, který přijal víru Islám se nazývá Muslim. Byt muslimem znamena odevzdat se do vule Bozi - respektovat, a dodrzovat Jeho zakony a prikazani.

Povinností každého Muslima, ženy či muže je celoživotní vzdělávání se, studium Koránu a Sunny. Pro zbožného Muslima je typická snaha o permanentní zlepšování charakterových vlastností a práce sama na sobě, rozvíjení trpělivosti, laskavosti, štědrosti a pochopení pro druhé. Neboť žádný člověk není dokonalý a má stále co zlepšovat.

V Islámu platí, že je lepší mít méně znalostí, za to správné, než mít kvanta mylných a zavádějících informací, které člověka vedou k novotám a nebo ho odvádějí od správné praxe, která je daná Koránem a Sunnou. Zatímco v Koránu jsou obecná pravidla, tzv. hrubý zákon, Sunna (praxe Proroka Mohammeda Mír s ním) jsou "prováděcí předpisy" vysvětlující a upřesňující, jak má být zákon naplňován.

Je povinností každého Muslima studovat Korán a Sunnu a snažit se aplikovat znalosti ve svém životě. Muž má zodpovědnost za vzdělávání dětí a manželky a je jeho povinností studia financovat.


Navzdory tomu, že Korán je originální zjevené slovo BOŽÍ a nebylo ani nebude změněno lidskou rukou, přesto došlo k tomu, že ani Islám nebyl ušetřen názorových rozštěpení. Na světě má být na 72 odklonnych skupin hlásících se k Islámu. 71 nenasleduji spravne Koran a Sunnu Proroka Muhammeda (Mir s nim).   


Skutečný Muslim je ten, kdo se řídí Koránem a tradicí Proroka Mohammeda (Mír s ním). A pro takového Muslima platí toto:

Kdo nespravedlive zabije člověka jednoho bude na Soudný den BOHEM souzen jakoby zabil lidstvo veškteré.

Islám zakazuje zabíjení. Přijatelné je pouze zabití v sebeobraně za použití přiměřených prostředků a při válečných bojích na obranu práv, území a bezpečí rodin.

Islám jasně stanoví pravidla války. A v Koránu je napsáno, že Muslimové ani v boji nesmí překračovat limity, neboť BŮH pozoruje, co dělají. Nesmí ubližovat slabým, starým,zenam,detem,zviratum, nesmí mučit vězně, znásilňovat, dokonce ani ničit rostliny, či lámat stromy!

Islám nabádá ke konání dobra a dobrých skutků ve všech podobách. Např. o péči a pomoci sirotkům je v Koránu zmínka 19krát! Správný Muslim, řidící se svoji vírou, má poslouchat BOHA, pak svoje rodiče, být dobrý a laskavý k přibuzným, sousedům, sirotkům, soucitný s chudými, slabými a nemocnými, pomáhat v nouzi a konat dobré skutky. I úsměv a dobré slovo je v Islámu považováno za dobrý skutek. Zbožný Muslim se má modlit, dávat almužnu chudým, být laskavý, nelhát, nekrást, nesmilnit, nedoupouštět se křivdy a násilí na nikom.

Rodiče v Islámu maji vysokou pozici a úctu. Rodina má obrovskou hodnotu a vztahy jsou mnohem hlubší a citovější, než je tomu v Evropě. Rodiče se starají o děti a až zestárnou, starají se děti o rodiče.

Pokud některý z Muslimů dělá teroristické útoky JE TO V ROZPORU S ISLÁMEM.A má být potrestán jako zločinec.

Korán je originalni a kompletne dochovane pismo Muslimů, poslední zjevené Slovo Boží. Rusici vsechna Pisma predchozi.
Je to kompletní poselství pro všechny lidi a po všechny časy a vsechna mista. V Koránu jsou některé věci shodné s tím, co je v ostatních Písmech, je to logické, neboť všechna písma pocházejí od jednoho BOHA. Ale každé Písmo BŮH přizpůsobil dané době, národu a kulturní vyspělosti.

Korán je nejposlednější a nejaktuálnější a nejucelenejsi verzi svatých písem. V počítačové řeči = nejvyšsí upgrade.

V Koránu je několik tématických celků, např.:
- Buh nas  informuje,ze On je jedinym Stvoritelem tohoto vesmiru a vseho co je vnem , je svrchovanym Vladcem,
 je naprosto dokonaly ve vsech smerech, nikdo a nic mu neni rovno a pouze ON Jediny ma pravo byt uctivan
- Bozi prava ke svym stvorenim
- vztah mezi Bohem a Jeho stvořeními
- příběhy z historie (kapitola Mariam, Josef, Abrahám, Noe atd. )
- pokyny pro běžný život (kapitola Věřící, Pokání,...)
- zázraky a ukázky z milosrdenství Božích (Včely, Noční cesta,...)
- verše obsahující předpovědi budoucích událostí
- detailní pravidla na chod spravedlivé společnosti
- pokyny pro správné chování a spravedlivý ekonomický systém
- stanovuje pravni a moralni vztahy mezi lidmi
- varuje hrisniky pred trestem a zboznym motivuje odmenouKorán byl zjeven Proroku Mohamedovi (Mír s ním) v arabském jazyce. Každý překlad Koránu, do jakéhokoliv z jazyků, není ani Koránem, ale je pouze překladem, nikoliv nějakou verzí. Korán existuje pouze ve spisovné arabśtině, v jazyce, ve kterém byl zjeven.
Prorok Mohammed (Mír s ním) je posledním Poslem Božím, je Pečetí Proroků. Buh ho obdaril mnoha zazraky. Ale
tim nejvetsim a stale existujicim je Koran. Prorok Muhammed (Mir s nim) s dovolenim Boha udelal mnoho jinych zazraku napr. rozpolceni mesice, rozmnozeni jidla a vody - z jednoho peceneho jehnete nakrmil velke mnozstvi. Byly mu Bohem zjevovany informace o budoucnosti, ktere se naplnily a naplnuji doposud. 
Sunna=tradice Proroka Mohammeda (Mír s ním).
Prorokovo chování byl Islám v praxi. Jeho chování a výroky jsou druhým, pro Muslimy závazným, zdrojem Islámu stejne jako Korán. Výroky Proroka Mohammeda (Mír s ním) a jeho chování jsou zaznamenány v tzv, Hadísech, což jsou autentické popisy chování, úkonů a vyroků Proroka Mohammeda, předávané prověřnými tradenty s důvěryhodným rodokmenem. Existují sbírky techto hadísů např. Sahíhu Muslim, Sahíhu l´Buchárí a další.
Sunna Proroka Muhammeda (Mir s nim) je stejne dulezita jako Koran, protoze i sunna je zjeveni od Boha.
Neni mozno se ridit pouze Koranem a opomijet Sunna, protoze Sunna patri ke zjeveni pro lidstvo - ona vysvetluje, objasnuje, upresnuje a doplnuje Koran.
Prorok Muhammed (Mir s nim) musi byt vzorem pro vsechny muslimy a muslimky v jejich chovani, konani,
umyslech a mluveni. Prorok Muhammed (Mir s nim) byl vybran Bohem pro svoji zboznost,pravdomluvnost, cestnost, uprimnost, cistotu srdce, duverihodnost, slechetny charakter, vynikajici mravy, soucit a laskavost, spolehlivost.
 

Příklady hadísů:
"Věřící jsou si ve vzájemné lásce, soucitu a laskavosti jako jedno tělo: když je nějaká jeho část nemocná, celé tělo sdílí nespavost a horečku."
Sahíhu Muslim #2586 a Sahíhu l´Buchárí #6011

"Žádný z vás není úplně věřící, pokud nepřeje svému bratru to, co si přeje pro sebe."
Sahíhu l´Buchárí #13 a Sahíhu Muslim #45

"Alláh nesoudí podle vašeho vzhledu ani podle bohatství, ale dívá se do vašich srdcí a na vaše skutky."
Sahíhu Muslim #2564
 
Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one