Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2019, gafignonislamicknowledge

 

ISLAM

Autorem obsahu článků a jejich editorem je první český šejch, Bc.Milan Váhala. Přehled jeho vzdělání je na islam.nolimit.cz nebo v zápatí téhle stránky. Obsah članků týkajících se menstruace a obecně žen, napsal ve spolupráci s jeho manželkou - Bc.Silvie Váhalová. 

Pozn. Naše stránky mají výlučně informativně - vzdělávací charakter. Vysvětlují podstatu učení Islámu. Smyslem těchto stránek není rozebírání politické situace ve světě, hodnocení stavu islámského světa současnosti, polemika o nedostatcích současných Muslimů ani posuzování akcí různých skupin apod.  Děkujeme za pochopení.

Vítejte! 

Zveme všechny zájemce o znalosti, na lekce arabštiny, výkladu Koránu a akídy - vše v češtině, vše zdarma: ​    

1. Výklad Koránu kapitola Rod Imránův, výklad verše 8 - 13 ve středu 4.3. 2020 v 17h 

2. Základy víry, Krásná jména Boha - středa 4.3. v 16.00h 
3
. Kurz arabštiny pro pokročilé - pondělí 24.2. v 16.00h

4. Kurz arabštiny pro začátečníky- neděle 8.3. v 16.00h
adresa: Radlická 2000/3,Smíchov,Praha

Přednášky:

Zázraky proroka Muhammeda (s.A.s.)
    v sobotu 7.3.2020 v 16h
přednášející šejch M.Váhala
Zajímavosti z dynastie Umajjovců-část 1.
v sobotu 21.3.2020 v 16h
Zajímavosti z dynastie Umajjovců-část 2.
v sobotu 4.4.2020 v 16h
přednášející šejch M.Váhala
Zajímavosti z dynastie Abbásovců - Zlatý věk 
v sobotu 18.4.2020 v 16h
přednášející šejch M.Váhala
inšeAlláh
Vše v českém jazyce, vše zdarma
   

 

Odsouzeni násilí
Vraždění nevinných, terorismus, útoky, únosy a zastrašování pomoci síly, ohrožování a šíření strachu v Islámu nemají místo. A JSOU V PŘÍMEM ROZPORU S UČENÍM ISLÁMU.A zasluhují si odsouzení. Každý, kdo tyto věci dělá a prohlašuje se za muslima poškozuje jméno Islámu, konání takového člověka je v rozporu s Koránem a učením Proroka Muhammeda(mír s ním), je to hříšník a zločinec, a vrhá špatné světlo na Islám a muslimy. A tyto činy diskreditují Islám v očích veřejnosti více než samotní odpůrci Islámu a navíc mohou strhávat neznalé a nové muslimy k podobným akcím, aniž by věděli, ze toto Islám není.

Odsouzení rasizmu, nacionalismu a xenofobie
Islám ve své věrouce zakazuje rasizmus, nacionalismus, xenofobii a povyšování jedny nad druhé. Protože ALLÁH se nedívá na naše tváře a na to jak jsme stvořeni, ale hodnotí naši víru v srdcích a naše skutky.
Xenofobie, rasizmus, nacionalismus némá v Islámu místo, protože jsme všichni byli stvořeni ze společného praotce a pramatky - Adama a Evy, tudíž jsme si všichni bratry a sestrami v lidství. ALLÁH stvořil Adama s velmi bohatým genetickým materiálem, zahrnující všechny druhy a rasy lidí, a stvořil z Adama Evu se stejnými dispozicemi a proto jejich potomstvo bylo geneticky velmi rozmanité z nich vznikly veškeré národy.
Ve jménu ALLÁHA, Milostivého, Slitovného.

Prorok Muhammed(mír s ním) před 1400lety jasně a důrazně varoval ve sbírkách hadísů - Sahíh Muslim a Sunen Enneséí - před těmito skupinami používající násilí a teror, hlásící se k Islámu. A nabádal muslimy, jak se v případě takového zla mají chovat. Prorok Muhammed(mír s ním) varoval, že po jeho smrti přijde zlo, zkoušky, a také to zlo popsal a dal návod jak se mají muslimové v této situaci chovat.


Ve sbírce výroků tzv.hadísů Proroka Muhammeda(mír s ním), je uvedeno, že budou skupiny lidí(muslimové) bojovat se zbrani a nevyhnou se ani muslimovi(ten který s nimi nebude souhlasit) a zabijí ho, a nebudou dodržovat práva subjektů žijících s muslimy(tj. jiní lidé než muslimové), ale zabíji je a budou vyzývat k fanatismu. Muslimové jsou ve výrocích nabádáni, aby se k těmto skupinám nepřidávali. A mezi výroky je i věta o muslimech, kteří nežijí v islámských zemích a nemají žádného islámského panovníka. To se týká evropanů apod., proněž platí, že by se měli separovat od všech skupin a zůstat na svém místě a setrvat v tomto stavu až do konce svého života. Tj. nepřidávat se k žádné z nich. Zůstat ve svých  zemích ať je to Německo, Francie, Anglie, Belgie atd. a dodržovat své náboženské povinnosti a také dodržovat zákony té či oné země, ve které žijí. A nemají právo zavádět jiné zákony a právo(šaría), které jsou v rozporu se stanovenými zákony země, ve které žijí.

 

Fotografie z islámského světa

Ve jménu ALLÁHA, Milostivého, Slitovného

 

Správná islámská praxe je daná Koránem a Sunnou. Zatímco v Koránu jsou obecná pravidla, tzv. hrubý zákon, Sunna (praxe Proroka Mohammeda Mír s ním) jsou "prováděcí předpisy" vysvětlující, doplňující, ujasňující a upřesňující, jak má být zákon naplňován a chápán.. Jak nám říká ALLÁH Koránu v kapitole(súře) Včely,c.16, verš 44: *((A také jsme seslali tobě(O Muhammede-mir s nim), Dzikr(Korán), aby jsi objasnil lidem, to co jim bylo sesláno, snad budou přemýšlet))* Sunna Proroka Muhammeda(mír s ním) objasňuje, vyjasňuje, vysvětluje Korán.

 Je povinností každého Muslima a Muslimky řídit se Koránem a zároveň Sunnou. Nelze oddělovat jedno od druhého, něco ubírat, či přidávat nebo si vybírat. Stejně tak je povinností každého Muslima a Muslimky se neustále vzdělávat a snažit se být lepšími.

 

Islámské vědy jsou natolik obsáhlé, že pokud byste chtěli dopodrobna znát vše a perfektně chápat veškteré logické souvislosti, bylo by třeba studovat některou z islámských univerzit, ukončit tam doktorát a ještě stále byste se měli co učit. K islámským otázkám se proto mohou kompetentně vyjadřovat pouze vědci v Islámu univerzitně vzdělaní. Neboť v Islámu na každou otázku existuje logická odpověď, neodporující přirozenosti ani rozumu člověka.  

Přehled vzděláni 1.českého šejcha:

2003 - 2005 - Jazyková škola arabštiny Al Fajr, Káhira, Egypt
2005 - 2006 - Al Azhar Univerzita + jaz.škola Al Fajr, Káhira, Egypt
2006 - 2008 - Institut islámských věd a arabského jazyka,Al Medína, Saúdská Arábie
2008 - 2013 - Islámská univerzita v Al Medině, Saúdská Arábie
2013            -  Ukončeni studia - Bakalář islámských věd a vzdělávání, Islámská univerzita v Al Medíně Al Munawwara

2013 - 2014  -  Postgrad. studium Fiqh,  Al Medína Al Munawwara
                         odborným poradcem je Muftí Prorokovy mešity v Al Medíně šejch Dr. Abdu AlKarim

2014 - 2015   -  Postgrad. studium Fiqh, Tauhid, Věda Koránu- odbor.poradce Prof.Dr. Hikemet Besheer , Al Medína Al Munawwara
       

 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one