Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2018, gafignonislamicknowledge

 

Co říkají o Muhammedovi

Mahatma Gandhi

řekl o charakteru Proroka Mohammeda (Mír s ním):


"Chtěl jsem se dozvědět o tom muži, co má nespornou náklonnost srdcí miliónů lidí...Byl jsem čím dál tím více přesvědčen, že to nebyl meč, který v oních dnech oné společnosti vyhrál místo Islámu. Byla to ta přísná jednoduchost, podivuhodná skromnost Proroka, zásadovost s ohledem na sliby, jeho vášnivá oddanost svým přátelům a jeho následovníkům, jeho neohroženost, nebojácnost, jeho naprostá důvěra v Boha a v jeho vlastní poselství. Ty, a ne meč, před ním vše nesly a přemohly každou překážku. Když jsem odložil druhý díl (Prorokova životopisu), bylo mi líto, že už mi nezbylo nic ke čtení z jeho vznešeného života."


Alphonse de Lamartineřekl o Proroku Mohammedovi (Mír s ním):

"Jestli vznešenost účelu, malost prostředků a ohromující výsledky jsou tři kritéria lidského génia, kdo by se mohl jen opovážit porovnávat jakéhokoliv významného člověka s Mohammedem? Nejslavnější lidé stvořili jen zbraně, zákony a říše. Vynalezli, jestli vůbec něco, ne více než materiální síly, které se často rozpadly před jejich očima. Tento muž pohnul nejen armádami, zákonodárstvím, říšemi, lidmi a dynastiemi, ale také milióny lidí v jedné třetině tehdejšího světa; a co ještě více, pohnul oltáři, modlami, náboženstvími, ideami, vírami a dušemi....jeho důvěra ve vítězství, jeho ambice, které byly oddané jedné myšlence a žádným způsobem honbou za mocí; jeho nekonečné modlitby, jeho mystické rozmluvy s Bohem, jeho smrt a jeho triumf po smrti; toto vše nesvědčí o jeho podvádění, ale o jeho pevném přesvědčení..."

Lamartine, HISTORIE DE LA TURQUIE, Paris, 1854George Bernard Shaw  řekl o Proroku Mohammedovi (Mír s ním):


"Kdyby muž jako Mohammed získal diktaturu v moderním světě, úspěšně by se mu podařilo vyřešit jeho problémy, což by přineslo tak moc potřebný mír a štěstí."


Thomas Carlyle  byl v jeho (Heroes and eroworship) Mohammedem naprosto ohromen, píše :


"Jak mohl jediný bezmocný muž spojit válčící kmeny a potulné beduíny v nejsilnější a nejcivilizovanější národ za méně než dvě desetiletí..."W. Montgomery Watt  řekl o Proroku Mohammedovi (Mír s ním):

"Jeho připravenost snést utrpení kvůli své víře, vysoký morální charakter lidí, kteří v něj věřili, a kteří k němu vzhlíželi jako k vůdci, a velikost jeho konečných cílů - svědčí o jeho zásadní bezúhonnosti. Domnívat se, že Mohammed byl podvodníkem a šarlatánem vyvolává více problémů než jich řeší. Kromě toho, žádná veliká osobnost historie není na zapadě tak chabě oceňována jako Mohammed."

W. Montgomery Watt, MOHAMMAD AT MECCA, Oxford, 1953


Annie Besantřekla:

"Pro kohokoliv, kdo studoval život a charakter vznešeného Proroka Arábie, kdo ví, jak učil a jak žil, je nemožné cítit nic kromě úcty k tomuto úžasnému Proroku, jednoho ze vznešených poslů Nejvyššího."

A. Besant, THE LIFE AND TECHINGS OF MUHAMMAD, Madras, 1932


Slovy profesora C. Snouck Hurgronje:


"Spojené národy, založeny Prorokem Islámu, daly základ mezinárodní jednotě a lidskému bratrství na takových univerzálních základech, které prosvítili cestu ostatním národům." Pokračuje:"Skutečností je, že žádný národ světa nemůže ukázat podobnost tomu, co udělal Islám v realizaci myšlenky Spojených Národů."

Sarojini Naidu napsala:


"Bylo to první náboženství, které hlásalo a praktikovalo rovnoprávnost: neboť, když zaznělo volání k modlitbě a služebníci Boží se shromáždili v mešitě,...,kdy rolník a král vedle sebe klečí a prohlašují:"Bůh Jediný je Veliký..." A já jsem byla touto nedělitelnou jednotou Islámu, který činí člověka bratrem, ohromena znovu a znovu."

Sarojini Naidu, IDEALS OF ISLAM, video Speeches and Writings, Madras,1918


Geoffrey Parrinder napsal o manželském životě Proroka Mohammeda (Mír s ním):


"Žádný náboženský vůdce nikdy nebyl tak pomlouván jako Prorok Mohammed. V minulosti byl napadán jako kacíř, podvodník nebo smyslník a stále je možné zaslechnout, jak ho někdo nazývá falešným prorokem. Moderní německý spisovatel obvinil Proroka Mohammeda ze smyslnosti, protože se obklopoval mladými ženami. Tento muž však nebyl ženat do svých 25let a poté se svou ženou šťastně žil po 24let, až do její smrti, kdy mu bylo 49let. Bylo to pouze mezi jeho padesátým a šedesátým druhým rokem, kdy si Prorok Mohammed vzal další ženy a pouze jedna z nich byla panna a většinu z nich si vzal z politických a dynastických důvodů. V každém případě byl Prorokův život lepší, než život hlavy anglické církve, Jindřicha VIII."

Geoffrey Parrinder, MYSTICISM IN THE WORLD´S RELIGIONS, New York:Oxford UniversityPress, 1976


Diwan Chand Sharma napsal:


"Mohammed byl duší vlídnosti a jeho vliv byl pociťován a nikdy nezapomenut těmi kolem něj."

D.C Sharma, THE PROPHETS OF THE EAST, Calcuta, 1935


zdroj: Conveying Islamic Message Society, Alex-Egypt

www.islamic-message.net


 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one