Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2018, gafignonislamicknowledge

 

Evoluce

EVOLUCE??Evoluční teorie vychází z toho, že vše se vyvíjelo postupnou cestou vlivem chyb v genetickém kódu, které zvýhodnili jedince, a tím umožnili jeho větší šanci přežít. Vlivem přírodního výběru, kdy přežil jen ten nejsilnější.


Pomiňme fakt, že nikdo z vědců nedokáže doposud vysvětlit, jak neživé koacerváty oživly a zaměřme se na další podstatná fakta:

 

Je třeba si uvědomit, že valná většina chyb v genetickém kódu je tvz. negativních, tozn. že výsledkem mutace je jedinec s vadou, nikoliv jedinec s výhodou. Mohou vznikat i mutace pozitivní, a to zejména u původců chorob, kteří se dokáží (narozdíl třeba od nosorožce) mnohonásobně replikovat ve velmi krátkém časovém horizontu, a tudíž se zvyšuje mnohonásobně nejen pravděpodobnost negativní mutace, ale i pozitivní. Proto může dojít k tomu, že vir, který se původně šířil složitou cestou, se začal přenášet snadno (čehož jsme svědky u tzv. Mexické chřipky).

 

Stručně řečeno:

Mutace mají nejčastěji vliv negativní nebo žádný. Mutací, které pozitivně ovlivní vlastnosti organismu, a kterým je přisuzován významný vliv na evoluci, je ve srovnání se škodlivými nebo neutrálními velmi málo.‎‎


Na vznik mutací mají vliv mutageny. Rozeznáváme mutageny:

1/chemické (bojové látky, splodiny spalování, barviva, organická rozpouštědla, atd.)

2/fyzikální (RTG zážení, UV záření)

3/biologické (retroviry, ontogenní viry, mobilní genové sekvence)


Tyto mutageny poškozují genetickou informaci organizmu a dochází tak ve většině případů k znetvoření organismu, nikoliv ke zvýhodnění, jak je dobře vidět na obrázcích níže:

Je nemožné pro mnohobuněčný organismus se tolikrát identicky replikovat (dělit) v krátkém časovém horizontu jako např.bakterie, a proto je nemožné, aby docházelo k pozitivním mutacím u mnohobuněčného organizmu tak často, aby se vývoj organizmů odehrával v tak krátkém časovém sledu existence Země pouze vlivem pozitivních mutací.


Evoluční teorie je tudíž velmi nevěrohodná.


Jsou naprosto směšné vědecké články, které popisují např., jak suchozemská želva "odhodila" krunýř a vrhla se na život ve vodě a zbyl jí na zádech pouze rudiment krunýře. My ikdybychom se rozhodli, že budeme žít v moři a plavali  v moři poctivě 24hodin denně, tak nám ploutve nenarostou a našim potomkům taky ne.


Stejně tak šimpanz, ikdyby se snažil používat počítač, začal chodit do práce a kouřil dýmku, člověka to z něj neudělá. Ani po stovkách let...ani vlivem tepla, tlaku a "speciálních podmínek", což je oblíbené vysvětlení na otázku dětí, proč se z opiček nevyvýjejí lidi i dnes.


To, že se tělesná stavba druhu změnila, může ovlivňovat změna životních podmínek druhu, ale druh samotný, není schopen pružně reagovat na změnu nebo svojí vůlí ovlivnit to, jak bude vypadat. Kráva je býložravec, má složený žaludek-bachor, čepec, kniha, slez- uzpůsobený k trávení zelené biomasy. Kdyby zmizela všechna tráva, je nepravděpodobné, že by se z krávy stal dravý predátor bažící po mase. 


Ještě v nedávné minulosti se lidé smáli tomu, že by mohlo existovat něco jako srdce a krevní oběh, tomu, že materiál je tvořen menšími částečkami jako jsou atomy a molekuly, tomu, že existují pouhým okem neviditelní původci nemocí - viry a baktérie.


Dnes s rozvinutou technikou a vědeckými důkazy toto považujeme za jasný fakt, přestože nemáme schopnost pouhým okem vidět ani elektrony v atomech ani viry, jsme si jisti, že to tak je. Stejně jako vítr nevidíme, víme že existuje a víme, co dokáže, neboť ho cítíme a vidíme výsledky jeho působení, můžeme tedy usuzovat, na to, že existuje.  


A stejné je to i s Bohem. My ho nevidíme, ale z množství důkazů, které Jeho působením vzniklo, nelze věřit  v neexistenci Boha, stejně jako v neexistenci větru, jen proto, že nelze vidět Boha, ani vítr.

Do dnešních dob vědci, zabývající se astronomií, nemají jasno ohledně vzniku vesmíru, odkud se vzal prvotní zdroj materiálu a energie tohoto procesu, a zatímco vědci předpokládali, že s přibývající dobou se rozpínání vesmíru bude zpomalovat vesmír a energie mu bude ubývat, vesmír se naopak rozpíná stále rychleji.


Každý, kdo studuje přírodní vědy, ví, že vše probíhá v perfektním pořadí, v perfektním uskupení a sledu, v cyklech, že jedno navazuje na druhé, že organismus je schopen sám sebe opravovat a neustále bojovat s infekcemi, ačkoliv o tom nevíme, že každé zvíře bylo stvořeno tak, aby se hodilo svým vybavením do svého prostředí a aby nalezlo vhodnou potravu, hydrocyklus, fotosyntéza, to vše jsou příklady fantasticky fungujícího uspořádání, které by jen stěží mohlo vzniknout náhodou nebo vlivem chyby v genetickém kódu.

Lidé, materialisticky založení, kteří si nedokáží připustit existenci Vyšší Inteligence, která je Stvořitelem vesmíru, planet  a hvězd, rostlinstva a živočištva, stejně jako  člověka, hledají něco hmatatelného, co se dá uchopit a vypočítat. Ale ani vítr nelze uchopit a vypočítat a přesto existuje.


To, že jsme vznikli souhrou náhod, postupným vývojem,  chybami v genetického kódu, je jen náhražková teorie pro lidi s nedostatkem víry ve Stvořitele a pro politické režimy potírající náboženské cítění lidu.


Je to Stvořitel, který nejlépe ví, jak funguje nejen náš svět, ale i vše, co naši Zemi obklopuje, jak který druh má vypadat, čím se bude živit, a je v Jeho moci snadno rozhodnout o tom, že se změní genetický kód toho kterého druhu. A zda-li některou vývojovou větev ukončit a nahradit novou, či stávající druh pozměnit. Bůh plánuje na miliardy let dopředu a přesně ví, co dělá, kdy to dělá a proč.


Bůh nás stvořil, s jasným úmyslem a také po nás něco chce. Tato Země není pouhou náhodou vhodná pro život. A není náhoda, že tu vše funguje v tak skvělých systémech a uspořádáních, které narušuje svojí činností nejvíc člověka jeho činnost. Je naprosto vyloučené, aby to vše bylo pouze dílem náhody.  Pomiňme všechny vratké argumenty evolucionistů a zamysleme se na podstatou otázky vzniku člověka...Proč jsme tady??? Jaký smysl naše existence má? Jíst? Spát? Pracovat? Množit se? A k čemu? Když bychom tu byli jen náhodou. Co by to mělo za smysl - rodit se a umírat? Na co takové snažení kvůli pár letům života beze smyslu??? To je hotová beznaděj. Pokud jsme tu jen náhodou, vše, co lidstvo dokázalo v průběhu staletí je k ničemu.


Je tak perfektní orgán, jakým beze sporulidský mozek je, schopen přijmout myšlenku, že se vyvinul z opice, aby žil, byl a umřel???

Na co bychom pak měli rozum, emoce, představivost, logiku, duševno? Je jen jedna správná odpověď na tuto otázku: BŮH NÁS TAKOVÉ STVOŘIL.


Dal nám zrak, abychom viděli, co dalšího pro nás vytvořil, jakou nádheru a rozmanitost druhů, barev, vůní a chutí rostlinstva, co vyrůstá z jedné hlíny a je zalévano jednou vodou. Rozmanitost zvěře na souši i ve vodě. Mohutná horstva, pouště i daleké plochy oceánů.

 

Dal nám rozum, abychom na základě toho, co vidíme kolem sebe, pochopili, že toto vše nemohlo vzniknout jen náhodou, v tak perfektním pořádku a precizním uspořádání.


Dal nám cit, abychom milovali. Sebe, svoji rodinu, ostatní lidi a ze všeho nejvíce Toho, Kdo nás stvořil a o celý svět se stará, poskytuje nám vzduch, obživu i vedení. Nespadne lístek ze stromu, aby o tom Stvořitel nevěděl. A žádná samice nebo žena neotěhotní bez toho, aby Bůh to chtěl. A žena sama netuší, že je těhotná a neví, jaké dítě v ní roste - chlapec či dívka, blond nebo černovlasý, s modrýma očima nebo hnědýma, atd. Bůh totiž tvoří a stvořuje stále, Jeho práce neskončila stvořením světa a všeho v něm a okolo něj. A pokud si Bůh přeje, aby se nějaké zvíře lišilo od ostatních, stvoří ho jiné, je to pro Něj tak! snadné.

Bůh nedělá chyby, je dokonalý. On může dle libosti tvořit, co On sám chce a není to vlivem chyb v genetickém kódu, ale vlivem chtěných změn v genetickém kódu, což evolucionisté nepochopili. Stvořitel je Pán všech světů a tvoří a stvořuje, co Sám chce, protože On ví nejlépe, co je pro svět a jeho obyvatele nejlepší-vždyť je stvořil a ví nejlépe, jak fungují a co potřebují! A stále se o svá stvoření stará, a to i o ta stvoření, která odmítají Boží existenci a v Boha nevěří. Ó, jak je Bůh velkorysý! A uštědřuje vděčným i nevděčníkům obživu, vzduch, moc, zdraví,sílu a ponechává je užívat si života, dokud nezemřou, a pak záhy prozřou, ale pro nevděčné už bude pozdě... Žádný další život na zemi není a nevěřící dojdou své "odměny", za to, co činili. Stejně jako zbožní věřící dostanou odměnu za to, co činili, a za to, že v Boha uvěřili, nikoho k Bohu nepřidružovali, byli na tomto světě trpěliví a dobré skutky konali... 
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one