Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2018, gafignonislamicknowledge

 

Důkazy proti evoluční t.

Vědecké důkazy proti evoluční teoriiČlověk v době trilobita

Roku 1968 J. F. Meister v oblasti Antelope Springs (americký stát Utah) objevil zkamenělé stopy lidské nohy (obuté!) o délce 32,5 cm a šířce 11,25 cm. Důležité je, že v nášlapu levé nohy výzkumníci našli zkamenělého rozdrceného trilobita. Ovšem nález by měl pocházet z období kambria - tedy asi 600 milionů let nazpět. Z hlediska evoluční teorie však není možné, aby člověk už tehdy žil!!!Obří lidé a dinosauři
Řada vědců se domnívá, že naši předkové, kteří obývali planetu Zemi před potopou, dosahovali velkého vzrůstu. Někteří badatelé dokonce tvrdí, že v té době žili i dinosauři.
Tuto hypotézu má mj. podporovat skutečnost, že v Texasu odkryli stopy (dlouhé 38 cm) chodidel člověka vedle otisků drápů dinosaurů. Vše bylo zadokumentováno pomocí fotografií a filmu, který však později záhadně zmizel.Fosilie popírají evoluční teorii
To, že globální potopa světa, zmiňovaná v mnoha náboženských textech, je skutečností, dokladují vědečtí zastánci Stvoření, přesvědčivými DŮKAZY.

   1/ archeologické nálezy

 Například v oblasti starodávného sumerského místa Ur archeologové nalezli nad sebou pozůstatky dvou zcela rozdílných lidských civilizací, které oddělovala několikametrová vrstva jílu bezpochybně nanesená vodou.

  2/ ještě přesvědčivější jsougeologické jevy - zejména všechna ložiska uhlí pouze jediného stáří, která vznikla v krátké době po náhlém hromadném úhynu velkých stromů. Mnohde byly v uhlí objeveny svisle stojící zkamenělé kmeny silných stromů. Tady jsou bezmocní vědci, kteří říkají, že tato ložiska vznikala průběžně miliony let střídavým zaplavováním a vynořováním rašelinných slatin.

  3/ nálezy zkamenělin (lépe řečeno hromadných hřbitovů) rozmanitých živočichů (bez toho, že by v geologických navrstveních byly periodicky podle vývoje dokonalosti) v silných vrstvách svědčí o jejich společné překotné smrti vinou potopy.

 

Úryvky ze článku: Byla opravdu biblická potopa světa?

21.Století, ze dne 21. 05. 2004, autor článku: Milan Koukal

upravil: gafignon

Evoluční teorie nebyla nikdy 100% vědecky potvrzena. Je to stále jen teorie, která vykazuje značnou míru trhlin a nedostatků důkazů do dnešních dnů.

 

Charles Robert Darwin studoval krátký čas medicínu a pak přešel paradoxně na studium theologie. Nebyl tedy žádným uznávaným přírodověcem, či genetikem. ‎‎

Přírodní vědy měl jako koníčka:-) Až ve svých padesáti letech, v roce 1859 vydal knihu, která pobouřila celý (velmi nábožensky založený) svět.

 

Darwinova teorie byla následována několika vědci. Jedním z prvních následovníků byl Angličan Thomas Huxley, který ve své knize z roku 1863 s názvem:Místo člověka v přírodě,formuloval hypotézu, že dnešní lidé sdílejí s dnešními lidoopy stejné předky. Člověk se tedy nevyvinul z opice, je dnešním opicím pouze příbuzný.

 

Za skutečného "vynálezce opočlověka" je však považován profesor biologie z Jeny, zastánce Darwinovi teorie z Německa - Ernst Haeckel. Haeckel odvodil existenci opičího předka člověka ze zkoumání embryí. Když může lidské embryo v jistém stadiu vývoje vypadat jako pulec, proč by nemohlo být podobné i opici? Žádný z darwinistů tedy neměl pro svou teorii „chybějícího článku" pádný důkaz.

 

Až do 20.let neučinila věda při hledání chybějícího  vývojověho článku mezi člověkem a opicí velký pokrok. Paleotologové hledali fosílii, která by jednoznačně potvrdila, že jsme se vyvinuli z opice. Faktem zůstává, že adeptů na "naše evoluční předky" je mnoho, avšak pokusy o to složit dohromady evoluční „puzzle" však budou vždy marné - vždycky bude totiž chybět příliš mnoho dílků, které nelze najít prostě proto, že neexistují. Je to logické, člověk vzniknul jako samostatný druh, stejně jako ostatní organismy, nepřecházel vývojem jeden v druhý. Druhy se mohou podobat, dokonce i v mnohých znacích, ale vždy to bude oddělený druh, svojí genetickou výbavou specifický.

 

Pro logicky uvažující jedince je nemožné uvěřit, že opice, která běhala po čtyřech se z ničeho nic napřímila a začala chodit po dvou. Je to stejně nepřirozené a nesmyslné, jako by se dnešní člověk rozhodl zase běhat po čtyřech. Zkuste si to, uvidíte, jak je to nepohodlné a nesmyslné. Proč by opice něco podobného dělala? Jiné je to u šimpanzů, kteří už byli pro dvojnohou chůzi stvořeni poměrem délky předních a zadních končetin, jež jim umožnuje chůzi dvounohou i čtyřnohou, ale přestože jsou dvounohé chůze schopni, neopustili chůzi po čtyřech.  

Je neuvěřitelné. že by se opici postupem doby zvětšoval objem mozkovny o mnoho cm3, že by se jí změnil chrup a celý obličej, že se jí jen tak z nudy zachtělo vyrábět nástroje a rozhodla se, že už nebude komunikovat skřeky, ale rozvine řeč, a tím i abstraktní myšlení...

 

Těch rozdílů mezi námi lidmi a opicemi (či opolidmi, chcete-li), je příliš mnoho a doba jejich existence příliš krátká na to, aby k tolika obrovským změnám došlo v průběhu tak krátké doby. Aby se z Homo Habilis s objemem mozku 660cm3 během 2 milionů let vyvinul Homo Sapiens Sapiens s objemem mozku dvojnásobným, přičemž 99% času tohoto vývoje naši "předkové" strávili v tzv. době kamenné, která skončila až s nástupem zemědělství kolem roku 10 000 př. n. l. Je tedy logicky vyloučeno, aby se takový převratný vývoj stihnul vlivem přírodního výběru a boje o život, který trpělivě, generaci po generaci, vybíral ty nejlepší jedince...

 

Na to nebyl čas. Jen Stvoření je skutečným vysvětlením existence člověka.

 


autor článku: gafignon

v textu byly užity informace z článku: Ze stromu až do kanceláře aneb Od opice k člověku

21.Století, ze dne 19. 02. 2009, autor článku: Michal Andrle

 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one