Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2018, gafignonislamicknowledge

 

Modlitba

Pokud se modlíte pravidelně všech 5 modliteb denně, je to opravdový úspěch a cesta do Ráje.
Každý, kdo se stal Muslimem dle opravdového přesvědčení a upřímné víry, ví, že modlitba je neoddělitelnou součástí naplnění víry. Ale mnoho ze začínajících Muslimů musí překonávat velké potíže v rodině, v zaměstnání, ve škole a není vůbec jednoduché dodržovat pravidelně tento nepostradatelný pilíř víry. Mnoho z nových Muslimů má obavy z arabštiny, zvládnutí fází modlitby se jim zdá náročné, dělají chyby v tom, co se má říkat a jak jednotlivé pohyby jdou po sobě. To vše je naprosto normální a přirozené. Stejně jako lenost člověka, který zaspí na ranní modlitbu. Lidé nejsou dokonalí, ale už jen upřímná snaha a čistý úmysl v srdci modlit se a vyjádřit vděk Stvořiteli za vše, co nám dal a za to, že se o nás stále stará, pomáhá, vyslyšuje naše prosby, ale i za to, že nás vystavuje zkouškám, je velkým krokem na cestě stát se dobrým věřícím.
Zbožný Muslim by měl být schopen poděkovat Bohu za vše dobré, ale i za to, co jej v životé potká a není mu to přijemné. Neboť jen Stvořitel ví kolik dobra a požehnání v těchto zkouškách může být a kolik odměn a dobrých skutků můžeme získat, které budeme nezbytně potřebovat v Den Zmrtvýchvstání. Úspěšným překonáním zkoušky je s trpělivostí snášet obtíže, zůstat vděčný, nežehrat na Osud, nelkat "Proč zrovna já???", nestěžovat si na nespravedlnost a pod.

Pokud je člověk postižen nějakým neštěstím nebo zkouškou a překoná to s trpělivostí a vděkem za vše, tak
1) zvyšují se jeho odměny a tudíž jeho postavení v Ráji
2) smazávají se jeho hříchy
3) nás Stořitel chce tímto učit trpělivosti a zpevňovat naši víru

Pro nové Muslimy je toho hodně nového a tyto změny jsou náročné a nedají se zvládat ze dne na den. Posloupnost zvládání islámských povinností vychází z Koránu a Prorokovi Sunny (výroků a chování), na základě toho je stanovena posloupnost priorit v Islámu.
1) TAUHÍD - Šeheda - vyslovení Jedinečnosti Stvořitele a prohlášení, že Prorok 
                              Mohammed (Mír s ním) je JEHO poslední posel plus naplnění 
                              skutky( vyznam Sehedy je, ze nema pravo byt uctivan nikdo krome ALLAH)
    vysvětlení:  všechny naše úmysly, činy, prosby, modlitby, spoléhání se, prosby 
                       o pomoc v nouzi a díky by se měli vztahovat
                                            POUZE K JEDINÉMU BOHU 
                       nikoliv k svatým, prorokům, matkám proroků, andělům, 
                       satanům, prohlášeným církví za svaté, ctnostným mužům, těm, co 
                       proklamují, že jsou přiblížení k BOHU - kněží, zpovědníci, samozvaní 
                       novodobí proroci, aj. Ale ani ke kamenům, stromům, modlám, 
                       hvězdám, slunci, amuletům, posvátným horám a místům, atd.

2) MODLITBA

3) Půst v Ramádu

a ostatní pilíře Islámu - Almužna, Hadždž
                   

6 základních fází modlitby

ALGORITMUS MODLITBY:

1.ráka modlitby:
Tekbír - Qijém - Súratul Fátiha -Súra - Rukú - Qijém - Sudžúd - Džulús - Sudžúd

2.ráka modlitby:
Tekbír - Qijém - Súratul Fátiha -Súra - Rukú - Qijém - Sudžúd - Džulús - Sudžúd + Tašahud a Salavati - Selém jemín - Selém jesár

PODROBNÝ NÁVOD V ČEŠTINĚ
1. cyklus modlitby:
a) Zvednutí paží v pokrčení s dlaněmi k uším, vyslovení ALLÁHU AKBAR
b) Složení rukou na hrudi, dlaně pravá přes levou
c) Recitace Súry Al Fétiha
d) Recitace libovolné další Súry
e) Předklon
f) Vyřknout Subhána Rabbi´l Azím, vzapeti rabbene ve lekel hamd
g) Napřímit se do stoje
h) Vyřknout Semi3 ALLÁHU limen hamidah
i) Pokleknout - opřít se o dlaně rukou, položit jemně čelo na zem, nos se musí dotýkat
body dotyku: čelo, nos, dlaně, kolena, špičky nohou
j) Vyřknout Subhána Rabil Ealé
k)  Sed - pronaset - rabbir firli
l)  Sklon zpět k zemi
m) Vyřknout Subhána Rabil Ealé

Muslim pri kazde zmene polohy(krome z predklonu do stani) rika "ALLAHU AKBAR" 

2.cyklus modlitby
kompletně stejný po bod m)
Zůstává se sedět a recituje
Tašahud: Ettehijétu lilléhi we salawétu we tajjibét. Assalému alejkum ejjuhé nebijj wa rahmetulláhi wa barakétuh. Assalému alejné wa alé ajbédi lléhi sálihín. Ašhedu an lé illéhe illé ALLÁH we ešhedu anne Mohammeden Abduhu we Rasúluh.

Salavati: Alláhumme sallí alé Mohammed we alé Éli Mohammed kemé salejte alé Ibráhím alé Éli Ibrahím, inneke hemídun medžíd, we bérik alé Mohammed we alé Éli Mohammed kemé bérakte alé Ibráhím wa alé Éli Ibráhím, fil álemíne inneke hemídun medžíd.

Po recitaci Tašahudu a Salavati následuje otočení hlavy vpravo s vyslovením Assalému alejkum we rahmetulláh a otočení hlavy vlevo s vyslovením Assalému alejkum we rahmetulláh.

A tím je modlitba 2 cyklů ukončena. Modlitba 2 cyklů se modlí ranní modlitba. Modlitba po západu slunce má 3 cykly, modlitba polední a odpolední 4 cykly. Nejlépe je, pokud vám modlitbu názorně předvede Imám mešity nebo znalý Muslim. Popisuje se to těžce a vypadá to nesrozumitelně.

Uvedený přepis recitace do češtiny je co nejbližší skutečnému vyslovení. Avšak v arabštině jsou hlásky, které v češtině nejsou a naopak, proto přepis do češtiny není nikdy zcela přesný. Uvádím však přepis zcela český, nikoliv anglický, jak dělá většina, neboť může být matoucí, jako například jméno Khadeega v češtině vyslovím Chadídža.
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one