Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2018, gafignonislamicknowledge

 

Otázky a odpovědi

V této rubrice najdete otázky s připojenými odpovědmi ohledně Islámu. Pokud máte dotaz, neváhejte a ptejte se, formulář naleznete ve spodní části.
Otázka č.1 Co je největším hříchem?

Odpověď: Nejtěžším hříchem je popírat existenci Stvořitele, nebo vzývat někoho nebo něco jiného vedle Stvořitele, přisuzovat někomu nebo něčemu jinému vlastnosti, které patří pouze BOHU. Pouze Stvořitel je hoden uctívání a díků.

Protože jen ON je ten, kdo lidstvo a vše ostatní stvořil, poskytuje živobytí a pečuje o celý vesmír.

Jen k Bohu se máme obracet a jen JEHO uctívat a žádat o pomoc o odpuštění. Necítit se soběstačný, neboť svůj život nemáme ve svých rukách. Neuctívat svaté, zbožné lidi, které církev ustanovila svatými, neuctívat proroky, kteří sami měli nařízeno uctívat jen a pouze Stvořitele, nepřidružovat anděly. A neobracet se na prostředníky v touze o se přiblížení BOHU, získání přimluvy či odpuštění.

Nejtěžší hřích = přidružování,nebo-li polyteismus se v Islámu nazývá Širk.

Otázka č. 2 Proč zrovna já jsem nemocný? Proč mě BŮH před nemocí neochránil?

Odpověď: BŮH nás ochraňuje před mnoha nemocemi, ani o tom nevíme, jakými všemožnými chorobami jsme mohli onemocnět, ale neonemocněli. Pokud však onemocníme, je to Boží zkouška naší víry a trpělivosti. Když je člověk opravdu věřící, spoléhá na pomoc Boží a pak na pomoc lékařskou, pak, dá-li BŮH, dojde brzy uzdravení. Pokud však věřící člověk na nemoc byť i zemřel a byl trpělivý, dostane se mu velké odměny, neboť nemoc je zdrojem požehnání a odpuštění hříchů, pokud ji snášíme trpělivě a nežehráme na BOHA a Osud.

Otázka č. 3: Proč BŮH dopustí, aby byly katastrofy?

Odpověď: BŮH odedávná sesílá různé přírodní pohromy na Zemi, ale musíme si uvědomit, že na této Zemi nežijeme sami. Co se jeví jako pohroma pro lidi, může být velkým přínosem pro půdu, zvířata, celý ekosystém v dlouhodobém měřítku aj. Mnohdy však může být pohroma varováním pro lidi, aby se navrátili ke správnému životu.

Otázka č.4: Když je BŮH všemohoucí, tak proč nejsme všichni věřící?

Odpověď: Tato otázka souvisí s otázkou č. 2. Pro BOHA je snadné učinit nás všechny věřícími, ale potom bychom plně pozbyli svobodné vůle, možnosti se rozhodnout. V Koránu se píše: "Není donucování ve víře."

Kdo tedy věřit nechce, ať nevěří. A kdo věřit chce a chce znát pravdu, ať hledá a BŮH mu na této cestě pomůže. Ale první krok musí směřovat od člověka, z jeho svobodné vůle. Pak ať se spoléhá na Boží vedení.

Otázka č. 5: Navádí Islám k terorismu?

Odpověď: V žádném případě NE!!!! Islám je jednoznačně proti terorismu v jakékoliv podobě. Ti, co páchají teroristické útoky, tak činí v ROZPORU S UČENÍM ISLÁMU. Islám je Mír, ne boj a útoky. Jakékoliv neoprávněné násilí je neomluvitelné.

Otázka č. 6: Znám několik Arabů, žijících v Čechách, chodí na diskotéky, balí holky, pijou pivo a pokuď vím, tak na modlení taky asi moc nejsou.

Odpověď: Je třeba si uvědomit, že ne každý Arab je Muslim (je jich docela dost jinověrců). Ale pokud je Muslim, pak je takové jeho chování zcela mimo islámské zásady. Pobyt v nemuslimské zemi může být pro Muslima z islámské země velkým pokušením, kterému ve společnosti neislámských přátel velmi snadno podlehne a snaží se přizpůsobit. Takoví Muslimové by pro ochranu své víry a zásad měli zůstávat ve svých zemích a nemuslimské země navštěvovat jen na nezbytně nutnou dobu z nezbytně nutných důvodu-léčení, studium, obchodní cesta, apod.

Pokud Muslim zůstává dlouhodobě v neislámské zemi, obklopen nemuslimskými přátely a množstvím přitažlivých odhalených žen nezřídka kdz toužících po exotickém záźitku, dá se čekat, že i Muslim, který měl dobré zásady a snahu se jimi řídit, podlehne vlivu okolí stejně jako čerstvý, chutný chléb, pokud se vloží do společného pytlíku s plesnivým pečivem, dříve nebo později chytne plíseň taky....

Ať chceme či ne, okolí nás do značné míry formuje.
A proto Islám jedná preventivně a Muslim by neměl jezdit do neislamske zeme za jiným účelem, než je krátkodobé léčení, obchodní jednání nebo studium. Dokončit a co nejrychleji pryč. Tito lidé jsou obzvlášť zranitelní v českém prostředí, mnohem více, než člověk, co se v Čechách narodil a je vůči nahotě a všudypřítomnému pokušení alespoň trochu imunní.

Další negativum, které jeho setrvání v neislámské zemi je, že, ač si to neuvědomuje, lidé ho pozorují a hodnotí jako Muslima. A pak se stává velmi špatnou reklamou pro Islám. Když krade, podvádí, lže, střídá ženy bez uzardění, pak se mnozí pozastaví nad tím, jaká ta jeho víra teda je, když dělá tohle.

Ne každý Muslim je dobrým zbožným Muslimem, ctícím všechny ctnosté zásady Islámu, dodržujícím pilíře víry a řídícím se Božími přikázaními.

Víru nelze hodnotit podle jejich stoupenců, protože ne vždy se svoji vírou skutečně řídí.

Otázka č. 7: Je pravda, že v době ramadánu se věřící Muslim (muž) nesmí setkat s kamarádkou sám v bytě, i když jen opravdu v kamarádském duchu? A je pravda, že by tohle neměl ani před začátkem Ramadánu, aby byl čistý a připraven na ramadán? bylo mi tohle řečeno, proto bych tahle pravidla ráda znala podrobně. Děkuji za odpověď!

Odpověď: V Islámu obecně (netýká se jen postního měsíce Ramadánu) se nesmí scházet muž, který NENÍ pro ženu Mahramem (Mahram je např. otec, manžel, bratr, syn, strýc, dědeček t.j. přibuzný, kterého si žena nemůže vzít za manžela) s cizí ženou nebo dívkou, ať už vdanou, či ne na soukromém místě. Neměli by být spolu sami ani za zavřenými dveřmi beze svědků, přestože za dveřmi lide jsou. Islám je prevence a vše, co by mohlo směřovat k něčemu nevhodnému, je samo o sobě nevhodně. Je možné se setkávat na veřejných místech v doprovodu třetí osoby. Nebo mohou se souhlasem rodičů navštívit dům ženy nebo muže, avšak opět se nesmí uzavírat o samotě. V Islámu se velmi dbá na pověst ženy, je to néco nedotknutelného a velmi vážného. A pokud by se žena potkávala s cizím mužem soukromě, mohlo by to její status počestné ženy vážně ohrozit.

To, co je běžné v české společnosti je nemyslitelné v islámské společnosti a ani nejčistší úmysly, že je muž kamarád a žena kamarádka, nepomohou. Zbožná věřící Muslimka nebo Muslim, by měli následovat přikázání Stvořitele a Sunnu Proroka Mohammeda (SAAWS) a soukromá setkání cizího muže s cizí ženou je haram (zakázané) pro muže i pro ženu.

Samozřejmě, že v ohrožení života, nebo v nějaké kriticke situaci jsou možné výjimky např. bezodkladné lékařské ošetření, stroskotání letadla v divočine, aj.

a ALLÁH vií nejlépe...

Otázka č. 8: Jak vypadá manželství s muslimem?

Odpověď: Otázka manželství s Muslimem je velmi širokým tématem. Jedno jsou islámské zásady pro manželský život a druhé je, jaké tradice a kulturní návyky si manžel s sebou do manželství nese. Je velký rozdíl, pokud si Češka Muslimka vezme konvertovaného Čecha, nebo pokud si vezme rodilého Muslima z Arabské země, nebo konvertitu z Ameriky, Evropy, Ásie nebo Afriky apod.

Každý člověk je jiný a každý je do jiste míry zatížen tradicemi a zvyklostmi svého národa a výchovou v rodině. Stežejní je jeho vztah k Islámu a úroveň praktikování v každodenním životě. Je pravděpodobné, že pokud je Muslim bohabojný a řídí svůj život dle Božích zákonů, bude spravedlivým, věrným a spolehlivým manželem. Ale pokud se nebojí Boha, jeho víra je velmi chabá,. nemodlí se apod., dá se s velkou pravděpodobností očekávat, že nebude vhodným partnerem a rozhodně bychom ho nedoporučili.

Také záleží na věku muže, zkušenostech, vzdělání, jeho rodině (ta mívá velké slovo), jeho hodnotovém systému, prostředí, ze kterého vychází, na tom, zda je svobodný, rozvedený, či vdovec. Na tom, jestli má zájem o monogamní svazek, či ne. Také záleží, jestli manželé budou žít v zemi nevěsty, nebo ženicha.

Tyto všechny atributy a ještě mnohem víc (jako např. zákony země, ve které budete spolu žít, a kterým se budete muset přizpůsobit) mají vliv na manželství s Muslimem.

V obecné rovině jsou nejdůležitější 2 věci:

1) zda je budoucí partner zbožný Muslim dodržující pilíře víry a

2) zda si svoji nastávající chce vzít z opravdové lásky. Je třeba si dát pozor, neboť mohou byt i jiné skryté důvody sňatku - získání trvalého pobytu, finančního zajištění, touha po exotické manželce, touha po mnoha dětech, touha mít více žen, apod.

Je nutné všechny tyto otázky probrat před sňatkem a písemně stvrdit v předmanželské smlouvě, která by měla obsahovat i výši obvěnění nevěsty a veškerá přání a požadavky nevěsty i ženicha.

Situace se ještě zkomplikuje, pokud nevěsta není Muslimka. Muslimovi jsou zakázány ateistky, modloslužebnice a všechny ženy, které nevéŕí ve Stvořitele.

Pokud si Muslim chce vzít věřící křesťanku nebo židovku, má Muslim povinnost respektovat ženino vyznání, nezakazovat ji oslavy jejích nábožeských svátků a respektovat její náboženské zásady. Je však pravdou, že pokud si Muslim bere takovou ženu, vnitřně touží po tom, aby se žena stala Muslimkou, neboť je to zejména žena, kdo bude vychovávat jeho děti. Děti v manželství "dědí" vyznání po otci, tudíž společné děti jsou Muslimové a otec má právo trvat na tom, aby dodržovaly islámské zásady.

Každopádně by si měli spolu vzájemně vyjasnit situaci, a pokud žena nemá v úmyslu přijmout Islám, měla by to budoucímu manželovi jasně říci, aby zvážil, zda do takového manželství vstoupí. Pravdou však zůstává, že mnoho nemuslimek, které si vzali zbožného Muslima, časem Islám přijaly, ikdyž od počátku Muslimky být nechtěly. Pochopily, že Islám není opresivní a násilné náboženství, zjistily mnoho informací a svého manžela si právě pro jeho víru a zásady váží. Mnohdy ženy ke změně vyznání vede i touha po identifikaci s většinou, s manželovou rodinou a splynutí s prostředím, pokud se přestěhovala s manželem do islámské země.

Každá žena, která si chce vzít Muslima a chce s ním odjet do jeho země, ať už Muslimka, či nemuslimka by si měla důkladně prostudovat specifika dané země, zákony (neboť nemusí platit stejné zákony pro Muslimku a pro křesťanku, zvlášť s ohledem na vlastnictví majetku, apod.), informovat se na ambasádě, jaká má práva a povinnosti v dané zemi, zda jí zůstává její původní občanství, či automaticky přijímá se sňatkem občanství manžela. Měla by do manželovi země jet před sňatkem a poznat jeho rodinu a prostředí, kde by žili a vychovávali děti. Právě z nedostatku informací často vznikají nedorozumění, následná zklamání a rozpory. Žena omámená hormony, zamilovaná, odjede střemhlav do islámské země, čeká, že se jí pŕizpůsobí okolí, a že to nemůze být přeci tak jiné, než v Čechách. Opak bývá pravdou a ženu čeká trpké prozření, že to není ani okrajově takové, jak si vysnila. Že nastává tvrdá realita života, kdy manžel chodí do práce, volný čas tráví s širokou rodinou nebo přáteli, že neexistuje sociální systém ani zdravotní pojišténí, vše se musí platit, a pokud si žena vzala muže z chudších vrstev, mohou mít vážné finanční problémy, protože manžel má povinnost starat se po finanční stránce i o své rodiče a nevdané  sestry.  V islámských zemích  většinou není něco jako důchod nebo nemocenská, takže je třeba vážně myslet do budoucna na zajištění stáří nebo období nemoci. Státní nemocnice a školy jsou bezplatné, ale jejich úroveň rozhodně neodpovídá evropským standardům. Pokud chcete pro děti kvalitní lékařskou péči a špičkovou školu, zaplatíte desetitisíce českých korun. Islámské země bývají zemémi velkých rozdílů, najdete zde boháče jezdící v nejnovějších Mercedesech, ale i chudáky, kteří spí na chodníku a jsou živí jen z mešitové almužny. Zjistěte si, tedy, do jaké zemé se chystáte a co vás čeká. Je třeba mít na paměti, že skutečný život se většinou ani vzdálené nepodobá bezstarostnému užívání v turistických letoviscích, a pokud právě tam, najdete vyvoleného opáleného, okouzlujícího, flirtujícího muže, nemusí to být ten pravý pro vás.

Ale ne všichni lidé jsou stejní a možná právě vás čeká pohádka Tisíce a jedné noci se šťastným koncem....

Smyslem této odpovědi nebylo vás odradit, ale informovat. Je mnoho žen, které žijí šťastně v islámských zemích i jako křesťanky po boku svých milujících manželů a jsou šťastné. Jenže pokud je žena šťastná, nepíše skandální knihy o životě s Muslimem, takže se nenechte vyděsit díly s touto tematikou a pokud jste přesvědčená, že je on ten pravý, v jeho zemi se vám líbí, jeho rodina je báječná, on pracuje a má peníze, aby vás i děti uživil, nemáte se čeho obávat. Hodně štěstí.

Otázka č. 9: Jak probíhá návštěva v arabské muslimské rodině a jaké dárky přinést?

Odpověď: Mezi VHODNÉ dárky rozhodně patří: český křišťál, malé hrníčky na kávu nebo čaj, ovoce, bomboniéra (nutno přečíst složení, zda neobsahuje příměs alkoholu, alkoholových aromat či želatiny!!!), obrazy přírodních scenérií, měst apod.(nesmí zobrazovat postavy, zvířata, živé tvory).

Mezi naprosto NEVHODNÉ dárky muslimské rodině patří: láhev alkoholu, masné výrobky, neboť v ČR jsou halal = pro Muslimy povolené k jídlu, pouze ryby a mražená drůbež, dovezená ze zahraničí a označená nápisem "halal" - حلال, což znamená rituálně poraženo ve jménu Alláha.
Není vhodné přinášet v Islámu zakázaně předměty: amulety, předměty "pro štěstí", kameny, ezoterickě a magické předměty, sochy, ikony, obrazy živých bytostí, kříže a symboly jiných vyznání, suvenýry s náboženskou tématikou např. indické bůžky apod.

CO SI OBLÉCT NA NÁVŠTĚVU?
Pokud jdete na návštěvu ke snoubencove muslimské rodině, vyvarujte se výstředního oblečení, minisukní, hlubokých výstřihů, výrazného make-upu. Nejlepším oděvem je dlouhá volná sukně, top bez výstřihu a dámské sáčko nahoru. To je decentní oblečení, které nebude nikoho z rodiny uvádět do rozpaků.

JAK SE CHOVAT?
Je třeba před návštěvou zjistit, do jaké míry je snoubencova rodina zbožná a řídí se pravidly Islámu. Nevhodné chování ve zbožné muslimské rodině je chechtat se na celé kolo, flirtovat, loupat očima, dělat dvojsmyslné narážky, či se chovat vyzývavě, objímat snoubence nebo ho dokonce před rodiči líbat. Dále není vhodné zůstávat o samotě s mužskými členy rodiny, nabízet ruku k podání mužům, natož tak se objímat a líbat, není vhodné se na muže moc usmívat a dívat se jim stále přímo do očí. Známka lepšího vychování je cudně klopit zrak, mluvit s rozvahou, nechovat se hlučně.

Pokud však jdete do rodiny nezbožné, o Islám se nezajímající, budou se zřejmě chovat stejně jako Češi, možná ještě více "evropsky", možná vás všichni při příchodu poobjímají, budou pít alkohol s vámi a na členkách rodiny byste nepoznaly, že jsou Muslimky, pokud by vám to nesdělily. Snoubence vycházejícího z takovýchto poměrů bychom rozhodně NEDOPORUČOVALI jako manžela.

DALŠÍ PRAVIDLA
V Arabských domácnostech se doma nevyzouvají a vstupují do bytu v botech, zeptejte se snoubence, jak to u nich dělají oni. Zajímejte se o to, co říkají snoubencovi rodiče, chovejte se uctivě (v arabských zemích děti líbají ruku rodičům, nebuďte tím šokována, je to projev úcty. Rodičům mají děti povinnost prokazovat úctu a lásku, to vychází z koránských přikázání). Nabídněte pomoc v kuchyni při přípravě a servírování pokrmů, ocení, že nejste líná a nechcete se nechat pouze obskakovat. Chovejte se vlídně k dětem a nezapomeňte jim přinést nějakou sladkost (halal). Nenechte se zaskočit, pokud se vás budou ptát na vaši víru, v arabských zemích mají víru napsanou v občanských průkazech, je to běžné ptát se cizinců v co věří, nejvíce je šokujete, pokud řeknete, že jste ateistka. Nevyjadřujte se pohrdavě o Islámu a neprohlašujte, že se rozhodně nestanete Muslimkou. 

Ptejte se!

Vytvořeno 19.04.2009 23:33:18 | Poslední změna 01.09.2018 20:48:11
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one