Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2018, gafignonislamicknowledge

 

Soudný den

To, kdy nastane Soudný den, ví jen BŮH VŠEVĚDOUCÍ.

V Prorokově (Mír s ním) Sunně však je mnoho hadísů (autentických záznamů toho, co Prorok -Mír s ním- říkal), které popisují události předcházející blížícímu se Soudnému dni.

Jsou to tzv. malé a velké znaky. Nejprve se mají začít objevovat malé znaky a tésně před začatkem Soudného dne znaky velké.

Malé znaky

Tyto znaky vyslovil Prorok Mohammed (Mír s ním) před více než 1400 roky!!!! Některé z nich zde uvádím. Výčet není úplný.
1. Nazí, chudí, bosý pastevci se budou předhánět ve stavění vysokých budov.
2. Obscénní tanec se bude nazývat uměním, alkohol špiritusem a lichva úroky.
3. Ženy budou pomáhat v práci mužům.
4. Ženy nebudou chtít rodit děti.
5. Agresivita dětí poroste.
6. Ženy budou chodit oblečené, ale budou vypadat jako nahé.
7. Lidé budou mít pocit, že čas se zkracuje, měsíc bude jako týden, týden jako den, den jako hodina.
8. Pokušení se rozšíří do všech arabských domácností.
9. Znalost vymizí (úmrtím lidí znalých) a neznalost převáží.
10. Víno (intoxikanty, alkohol) se budou pít ve velkém množství.
11. Nemanželský sex se stane běžným.
12. Zemětřesení se stanou častějšími.
13. Pokušení bude převažovat.
20. Krveprolití se bude zvětšovat.
21. Člověk, který bude procházet kolem hrobu jiného si bude přát být na jeho místě.
22. Důvěryhodnost bude ztracena, když moc bude dána těm, kteří si ji nezaslouží.
23. Lidé se shromáždí k modlitbě, ale nebudou schopni najít imáma (člověk neznalejší Islámu, Koránu a Sunny), který by je vedl.
24. Množství mužů se zmenší, zatímco množství žen se zvětší, dokud na každého muže bude 50 žen.
25. Bohatství bude tolik, že bude tězké najít někoho, komu dát milodar.
26. Arabie se stane zemí zahrad a řek.
27. atd.

Velké znaky

Uvádím pouze stručné shrnutí velkých znaků. Vysvětlování jednotlivých bodů by vydalo na obsáhlou knihu.
1. Mahdi
2. Ad Dajjal
3. Návrat proroka Ježíše (Mír s ním)
4. Gog a Magog
5. Půdní sesuvy
6. Kouř, dým
7. Vycházení slunce na západě
8. Divoké zvíře, bestie
9. Oheň
10. Zatroubení na pozoun
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one