Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2018, gafignonislamicknowledge

 

Věda a víra

VĚDA A VÍRA


Je třeba si uvědomit, že upřednostňování konceptu Stvoření před evoluční teorií NEZNAMENÁ upřednostňování víry před vědou.Víra a věda by měly jít přátelsky ruku v ruce.Věda poskytuje nenahraditelné školení v přesnosti uvažování. Nesnaží se vysvětlit „proč věci jsou", ale pochopit, jak fungují. A to je velmi důležité. Bez rozvoje vědy a techniky bychom byli na mnohem nižší životní úrovni. Víra nevyzývá k tmářství, jak si mnoho lidí doposud myslí.Korán přímo vyzývá k vědeckém bádání, užívání rozumu a rozmnožování znalostí. Protože zejména ten, kdo ruzumí složitým přírodním zákonitostem a zná jejich princip fungování, může pochopit, jak fascinující je Inteligence, která toto vše stvořila.Korán, Kapitola Světlo

43     "Což jsi neviděl, jak Bůh žene oblaka, potom je spojuje a posléze z nich učiní shluk? A pak vidíš z jeho středu vycházet déšť. A On sesílá z nebe jakoby hory, v nichž jsou kroupy, a zasahuje jimi koho chce, a odvrací je od koho chce. A zablesknutí málem zbaví lidi zraku.

44      A Bůh působí střídání noci a dne - a věru je v tom poučení pro lid prozíravý. 

44/45  Bůh stvořil každého živočicha z vody; a jsou mezi nimi ti, kteří se plazí po břiše, jiní, kteří chodí po dvou nohách, a další, kteří chodí po čtyřech. Bůh tvoří, co chce, a Bůh věru všemocný je nad věcí každou."

Korán, Kapitola Zahalující

17  "Což neuvažují o tom, jak stvořeni byli velbloudi,

18   jak nebesa byla vyzdvižena,

19   jak pohoří byla vztyčena,

20   jak země byla rozprostřena?"

 

Korán nabádá věřící, aby se zamysleli nad přírodními a životními zákonitostmi:Korán, Kapitola Věřící

12   "A věru jsme člověka nejdříve z části nejčistší hlíny stvořili

13    a pak jej kapkou semene v příbytku jistém učinili.

14    Potom jsme z kapky semene hmotu přilnavou stvořili a z hmoty přilnavé jsme kousek masa učinili; a z kousku masa jsme kosti stvořili a kosti jsme masem obalili. A potom jsme mu v druhém stvoření vzniknout dali. Požehnán buď Bůh, nejlepší ze stvořitelů!"Toto jsou základy vzniku a vývoje plodu. Popsané v Koránu, jež byl seslán před 1400lety! Ještě v nedávné době lidé neměli ponětí o tom, jak se vyvyji plod v děloze a jakymi fazemi vyvoje prochazi. Toto je jeden z důkazů, že Korán nemohl byt sepsan člověkem, ale je to zjevení inspirováno Bohem.Korán, Kapitola Zvěst

6   "Což zemi jsme jako lože nerozprostřeli

7    a hory jejími podpěrami neučinili?

8    a v párech jsme vás stvořili

9    a spánek váš učinili přestávkou

10  a noc pokrývkou

11  a den pro získání obživy jsme vám stanovili

12  a sedm pevných postavili

13  a lampu oslňující tam umístili.

14  A z mračen déšť vytlačující jsme vodu v hojnosti seslali vám,

15  abychom z ní dali vyrůst obilí a rostlinám i hustě zarostlým zahradám."

 

Zvlášť ve verši 12 je pozoruhodné, že je zmiňováno 7sfér země, je nutno si uvědomit, že Korán byl seslán před 1400 lety, kdy ještě o atmosféře, stratosfěře, ionosféře, troposféře a dalších, neměl nikdo z lidí ani ponětí.

   

Korán, Kapitola Stvořitel

25/28 "A také mezi lidmi, zvířaty a dobytkem jsou druhy rozličné. Tak tomu je! A obávají se Boha ze služebníků Jeho ti nejmoudřejší a Bůh věru je mocný a odpouštějící."Korán vyzývá k rozvoji vědy a ranní Muslimové se touto v‎‎ýzvou řídili a ve Zlatém věku Islámu došlo k velkému rozvoji vědy, vědeckých objevů a vynálezů. Škoda, že toto tempo rozvoje vědních disciplín Muslimům nevydrželo až do dnešních dnů...      

 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one