Základní informace pro všechny, na základě Koránu a Sunny cast 1, v případě zájmu o část 2 přejděte na islam.nolimit.cz. Stránky prezentují učeni Islámu vychazejici z Koránu a Sunny ne názory nebo doměnky lidí nebo určitých skupin. Obsah stránek je chráněn autorskými právy - bez souhlasu neni možno veřejně šířit, dělat prednášky, použít ke kompilování knih, nahrávani, přenosu médií bez dovoleni majitelů autorských práv. Copyright © 2018, gafignonislamicknowledge

 

Vstup do Islámu

(69.12kB)
Poslechněte si Šehedu
VSTUP DO ISLÁMU - KONVERTOVÁNÍ K ISLÁMU - ŠEHEDA
Ve jmenu ALLAHA, Milostiveho, Slitovneho.

VSTUP DO  ISLÁMU
sestává z 5 stupňů:

1) v první řadě vědět, co vyznání Islámu, nebo-li Šeheda znamená

2) vyslovení šehedy:
    Šeheda může být vyslovena bez jakýchkoliv svědků, protože ALLÁH je Slyšící,    
    Vševědoucí a andělé vaše skutky zapisují a jsou přítomni jako svědci dostačující.
   Od vyslovení šehedy jste Muslimka/Muslim. I kdyby jste šehedu vyslovila doma v
    pokoji, je platná a v případě vaší smrti byste vstoupila do Ráje.

Okamžikem vyslovení šehedy, jsou vymazány 
všechny vaše špatné skutky a začíná pro vás nový život. Dobre skutky vam zustavaji tj., ktere jsou v souladu s Koranem a Sunnou. 
V milosrdenství
ALLÁHA je vám vše odpuštěno, včetně toho, že máte nemanželské dítě. Jste bez hříchu jako novorozenec.

Netrapte se, pokud nebudete schopni všechna slova šehedy vyslovit naprosto         přesně, důležitý je váš úmysl v srdci, vaše jistota a přesvědčení o tom, že se         chcete stát Muslimkou/Muslimem, bez jakýchkoliv pochyb a musí to být         vysloveno upřímně pro Stvořitele, tozn. chyby ve vyslovení nevadí, ALLÁH ví, co         je ve vašem srdci, a jestli to myslíte upřímně. 
       
Přepis šehedy tak, jak se má číst:  
Ašhedu en lé illéhe illé ALLÁH, we ešhedu enne Muhammeden rasúlulláh.
To v cestine:
Vyznávám, že není boha, kromě ALLÁHA a vyznávám, že Muhammed je ALLÁHŮV Posel.(vyznam je, ze nema pravo byt uctivan nidko jiny krome ALLAH a Muhammed je Jeho posel).

3)  oznámení toho, že jste konvertovali k Islámu, ostatním Muslimům buď slovem nebo činem -  znamená to, že za několik dní, až se budete cítit připraveni a budete mít čas, byste měli navštívit některou z mešit (Brno, Praha), ale nemusí to být okamžitě nebo na druhý den.
oznámení "slovem"  znamená, že oznámíte svoji víru veřejně, např.  v mešitě
oznámení "činem " znamená, už jen to, že přijdete do mešity, nebo že se  pokusíte zapojit do společné modlitby, nebo (pro ženy), že se zahalíte, apod.

4)  znalost a dodržování JEDINEČNOSTI  ALLÁHA, tozn. věřit pouze v ALLÁHA,
nepřidružovat nikoho a nic k ALLÁHU, nevěřit ve svaté, trojici, nevěřit v předpovědi budoucnosti, horoskopy, znamení a pověry. O pomoc a odpuštění žádat pouze ALLÁHA bez žádných prostředníků, více informací na našich stránkách odkaz Tawheed = Tauhíd

5) modlitba - postupná snaha o vykonávání 5 povinných modliteb

Pro nové Muslimy je vstup do Islámu skutečnou změnou života, a je třeba mít na paměti, že je lepší změna postupná, ale jistá. Nový Muslim musí vstřebat mnoho informací a snažit se je převést do života, chce hodně času. Vše nové pochopit a zvnitřnit a prožít není snadné. A proto mají noví Muslimové mnoho úlev.

PODROBNOSTI ŠEHEDY


 "Ešhedu en lé illéhe illé ALLÁH we ešhedu enne Mohammeden abduhu wa rasúluhu." To znamená: "Vyznávám, že není boha kromě ALLÁHA a vyznávám, že Mohammed je služebník a Prorok ALLÁHA."(vyznam je, ze nema pravo byt uctivan nikdo krome ALLAH)

 

Obě Šehedy jsou v pořádku. První je snadnější, druhá přesnější.

Je vhodné před Šehedou udělat celkovou očistu-mít úmysl v srdci se očistit pro Šahadu a nechat stéci vodu od hlavy po paty (ale není to podmínkou).

 

 

Šehedou člověk vyznává, že:

- není jiného boha kromě ALLÁHA

- věří v anděle

- věří v Osud

- věří ve všechna zjevení od ALLÁHA v originální podobě (např.Tóra, 

   Evangelium, Korán)

- věří ve všechny Posly, a že Mohammed je poslední Posel

- věří v Soudný den

 

V připadě jakýchkoliv dotazů jsme vám k dispozici každodenně, dá-li BŮH = Inšá ALLÁH na emailu: gafignon@seznam.com
 
Informace o zpracování osobních údajů |  Prohlášení o Cookies |
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one